Residenssin säännöt

1. Vierailun sitovuus
Residenssivierailu on molempia osapuolia sitova, kun sopimus on allekirjoitettu tai sähköpostitse luetuksi ja hyväksytyksi kuitattu.
2. Peruutusehdot
Tämä koskee Särö ry:n jäseniä ja sopimuskohtaisesti myös muiden yhteistyöosapuolten vieraita: Vieras voi kuitenkin perua vierailun kohdassa 20 mainituin ehdoin. Vierailun perumisesta peritään aina vähintään 50 euron perumismaksu. Residenssiin valittu vierailija ei voi siirtää käyttöoikeutta toiselle vierailijalle ilman Särö ry:n lupaa.
3. Residenssin käyttöoikeus ja vierasmäärä
Residenssin käyttöoikeus on kohdistettu Särö ry:n tai Särö ry:n yhteistyöosapuolen valitsemalle vieraille. Muita kuin hakemuksessa mainittuja ja Särö ry:n (tai yhteistyöosapuolen) hyväksymiä vieraita ei saa oleskella residenssin tiloissa.
 Asunnossa on yhden henkilön huone (kapea sänky) ja kahden henkilön huone (parisänky) sekä lasten matkasänky. Residenssiin saa majoittua korkeintaan kolme ihmistä. Mikäli vieras varaa seurueelleen koko residenssin, mukaan voi ottaa myös 0–2 vuotiaan lapsen.
4. Wlan-yhteys
Saksassa tekijänoikeuslaki on tiukempi kuin Suomessa, ja sen noudattamista myös valvotaan tarkemmin kuin Suomessa. Huoneistossa olevaa internet-yhteyttä ei saa käyttää tekijänoikeuslain suojaaman aineiston, kuten musiikin ja elokuvien, lataamiseen ja levittämiseen.
 Särö ry edellyttää, että Saksassa luvattomat latausohjelmat (esim. torrent) poistetaan tietokoneista ja älypuhelimista ennen residenssiin saapumista. Internet-yhteyden väärinkäytöstä aiheutuvat korvausvaatimukset oikeudenkuluineen ja Särö ry:n käsittelykuluineen laskutetaan residenssivieraan valitsemalta yhteisöltä, joka laskuttaa kulut vieraalta. Vieraan on huolehdittava siitä, että hänen tietokoneellaan ei ole Saksassa luvattomia tiedostojen lataus- ja jako-ohjelmia.
 Korvausvaatimukset, jotka sisältävät korvaukset tekijänoikeudenhaltijalle, tämän asianajajalle, Särö ry:n työstä ja lisäksi mahdolliset muut asianajokorvaukset sekä oikeudenkäyntikulut, ovat vähintään 1000 euroa tapausta kohden, mahdollisesti jopa yli 50.000 euroa. Vieras vastaa myös internetyhteyden väärinkäytöstä johtuvista välillistä seurauksista, kuten internetyhteyden sulkemisesta johtuvista haitoista residenssin toiminnalle.
 Tekijänoikeudenhaltijaa edustavan asianajajotoimiston tai tekijänoikeudenhaltijaa muun edustajan lähettämä korvausvaatimus tapahtumaerittelyineen riittää korvausvaatimusperusteeksi. Kiistatapauksessa vieraan on henkilökohtaisesti oikeusteitse vastattava asian käsittelyssä Saksassa.
 Vieras vastaa myös muista internet-yhteyden väärinkäytöksistä, kuten maksullisilla aikuisviihdesivustoilla vierailemisesta. Särö ry (tai vieraan valitsema yhteisö) laskuttaa kaikissa väärinkäyttötapauksissa kulut ja käsittelymaksut vieraalta.
 Residenssiin hyväksytty vieras on velvollinen kertomaan omille vierailleen internetyhteyden käyttämisen rajoituksista ja väärinkäytöksen seuraamuksista. Vieras on henkilökohtaisesti vastuussa omien vieraidensa aiheuttamista vahingoista.
 Wlan-yhteyden salasanan tiedoksisaattaminen muille kuin käyttösopimuksessa mainituille vieraille on ehdottomasti kielletty.
5. Tulo- ja henkilötietojen antaminen
Vieraan on ilmoitettava Särö ry:n antamiin sähköpostiosoitteisiin tulopäivänsä kaksi viikkoa ja tuloaikansa kolme päivää ennen residenssille tuloa, jotta residenssityöntekijä voi järjestää vastaanottoaikansa.
 Särö ry on velvollinen ilmoittamaan residenssivieraiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot residenssin saksalaiselle vuokranantajalle. Residenssivieraan on ilmoitettava hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen saapumista residenssiin, kaikkien majoitettavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot Särö ry:n antamaan sähköpostiosoitteeseen.
6. Vieraan tavoitettavuus
Mahdollisten huoltokäyntien tms. syistä vieraan on oltava vierailunsa aikana puhelimitse tavoitettavissa, vähintään tekstivietitse kerran päivässä, tai sähköpostitse kerran päivässä.
7. Matkavakuutus
Vierailla on oltava voimassaoleva matkavakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen.
8. Tulo- ja lähtöajat sekä avainluovutus
Majoittuminen alkaa aikaisintaan kello 14 majoittumispäivänä, ellei erikseen muuta sovita residenssityöntekijän kanssa.
 Residenssityöntekijä tai hänen valtuuttamansa henkilö luovuttaa majoittujille avaimet paikan päällä tai muualla, vieraan ja työntekijän kannalta vaivavattomassa paikassa, esimerkiksi Berliinin rautatieasemalla. Avaimet on palautettava lähtöpäivänä residenssi-isännälle tai jätettävä asuinhuoneeseen pöydälle.
9. Sähkön ja veden käyttö sekä lämmitys
Asuntoa lämmitetään noin 21 asteeseen. Tuuletuksen aikana pattereiden termostaatit on käännettävä nolla-asentoon. Energia on Saksassa kallista ja residenssi toimii minimibudjetilla, joten lämmintä vettä ja sähköä tulee käyttää säästäväisesti. Mikäli sähkönkulutus todetaan vieraan vierailujakson on huomattavasti tavallista suuremmaksi, Särö ry:llä on oikeus laskuttaa vierasta (tai vieraan yhteistyökumppania) ylimääräisestä kulutuksesta.
10. Hiljaisuus ja siisteys
Residenssi on ensisijaisesti tarkoitettu rauhalliseen, sotkua aiheuttamattomaan työskentelyyn sekä tukikohdaksi ympäristöön tutustuttaessa. Residenssivieraan on kunnioitettava huoneiston toiseen osaan majoittuneen vieraan työskentelyrauhaa ja levontarvetta. Huoneistossa on oltava hiljaisuus kello 22 – 07.
 Huoneiden siivous ja puhtaanapito on majoittujien vastuulla. Vieraan tulee siivota omat tilansa ennen lähtöä, ja yhdessä mahdollisen toisen residenssivieraan kanssa hän vastaa myös yhteistilojen siivouksesta (keittiö, eteinen, kylpyhuone). Residenssityöntekijä käy tarkastamassa huoneiden kunnon majoitusjakson päätyttyä. Mikäli asukkaan suorittamassa siivouksessa on vakavia laiminlyöntejä, Särö ry:llä on oikeus laskuttaa siivouskulut vierailijalta tai käyttäjäosakkaalta, joka laskuttaa kulut vieraalta.
11. Vieraiden vieraat
Residenssin vieraat voivat kanssa-asujien ja Särö ry:n luvalla kutsua asuntoon omia vieraita lyhytaikaisesti, ei kuitenkaan yöpymään. Varsinainen residenssivieras on vastuussa oman vieraansa mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja häiriöistä. Hän on myös vastuussa siitä, että hänen vieraansa on tietoinen residenssin säännöistä.
12. Polkupyörän vuokraaminen
Residenssin käytössä on polkupyörä, joka on vieraille vuokrattavissa. Vuokran suuruus on 20 euroa ensimmäinen viikko, 35 euroa 2 viikkoa, 45 euroa 3 viikkoa ja 50 euroa 4 viikkoa. Hinta alkavalta viikolta. Mikäli pyörä vuokrataan, se on vuokrattava koko vierailun ajaksi. Vuokra maksetaan paikan päällä käteisellä tai etukäteen tilille. Vuokraan sisältyy pyöräilykartta, vaijerilukko ja pyörälaukku. Vieraan on korvattava pyörän huolimattomasta käytöstä aiheutuvat vahingot. Kadonneesta pyörästä veloitetaan 300 euroa ja lukon hinta.
13. Taiteilijan työtila
Residenssin kanssa samassa kiinteistössä on kuvataiteilijoiden työtiloja, joita Särö voi välittää taiteilijoiden käyttöön. Työtilojen käyttö maksaa noin 70 euroa viikolta. Särö vuokraa tilan kolmannelta osapuolelta eikä vastaa tilan mahdollisista puutteista. Mikäli vieras vuokraa työtilan, hänen on vuokrattava se koko vierailun ajaksi. Tilojen saatavuutta kannattaa tiedustella hyvissä ajoin. Vieras vastaa tilan käytöstä vuokranantajan sopimusehtoja noudattaen ja on vastuussa tilassa aiheuttamistaan vahingoista ja niistä Särölle aiheutuvista kuluista ja työstä. Vuokra maksetaan sopimuskohtaisesti residenssipaikan varaamisen yhteydessä Särö ry:n tilille tai paikan päällä käteisellä.
14. Vahingoista ilmoittaminen
Residenssivieras on velvollinen välittömästi ilmoittamaan hänen tai hänen vieraansa aiheuttamista esineiden tai tilojen vaurioitumisesta. Hänen on myös ilmoitettava mahdollisista vierailun alussa tai vierailun aikana ilmenevistä vioista ja puutteista, jotka eivät ole hänen itsensä aiheuttamia.
15. Häiritsevä tai muu vahingollinen käytös
Residenssivieraan vakavasti häiritsevä tai uhkaava käytös, tai käyttösopimuksen rikkominen olennaisilta osin, voi johtaa käyttösopimuksen välittömään irtisanomiseen, ja vieras voidaan mainituista syistä poistaa residenssistä välittömästi, eikä vieraalla ole tässä tapauksessa oikeutta hyvitykseen esim. matkalippujen tai menetettejyn majoituspäivien osalta.
 Mikäli huoneiston toisessa osassa majoittuvan vieraan käytös on uhaksi residenssin asukkaille tai on vaarassa aihettaa tilojen tai esineiden vaurioitumista, tai on muuten häiritsevää, on vieras velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä residenssi-isännälle.
16. Särö ry:n ja taloyhtiön edustajan käynnit residenssissä
Särö ry:n tai yhteisöosakkaan edustajilla on oikeus käydä residenssissä tarkistus-, tutustumis- tai huoltotoimenpidekäynneillä. Vieraalle ilmoitetaan käynnistä etukäteen. Taloyhtiön talonmiehellä on oikeus käydä residenssissä huoltotoimenpidekäynneillä ilman etukäteisilmoitusta. Vieraalla on velvollisuus päästää asuntoon huoltohenkilöstöä.
17. Avaimen unohtuminen ja katoaminen, lukkopesä
Mikäli residenssityöntekijä tai hänen valtuuttamansa henkilö joutuu avaamaan oven avaimen jäätyä huoneiston sisälle, tulee tästä avaamisesta maksaa erillinen oven 50 euron avaamismaksu (+ 20 euroa työntekijän matkakuluista). Särö ry ei ole velvollinen järjestämään työntekijää paikalle alle 24 tunnissa.
 Huoneiston avaimen hukkaamisesta on maksettava korvausta noin 250 euroa, mikä käsittää mm. sarjoitettujen lukkojen vaihtamisen ja uudet avaimet.
 Huoneistoavainta ei saa jättää asunnon oven lukkopesään, ei oven sisä- eikä ulkopuolelle, edes silloin kun vieras on asunnossa sisällä, koska lukkoa ei voi silloin käyttää toiselta puolelta.
18. Korvausvelvollisuus
Vieraat kantavat vastuun, mikäli heidän toiminta ja käyttäytyminen huoneissa aiheuttaa Särö ry:lle korvausvastuun saksalaiseen vuokranantajaan nähden. Jos henkilöiden toiminta ja käyttäytyminen johtaa residenssiä varten vuokratun huoneiston irtisanomiseen, on Särö ry:llä oikeus saada vahingonkorvausta myös kaikista välillisistä kuluista ja kaikista kuluista, joita asiasta ja itse irtisanomisesta Särö ry:lle aiheutuvat.
19. Jätelajittelu
Vieraat ovat velvollisia lajittelemaan jätteet talo-yhtiön käytäntöjen mukaisesti.
20. Vierailun peruutusehdot (koskee vain Särö ry:n jäseniä, muut yhteistyöosapuolet sopivat peruutusehdot erikseen)
1) Mikäli peruutus tehdään aikaisemmin kuin 20 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 50 euron peruutusmaksu.
2) Mikäli peruutus tehdään 10–20 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 30 prosenttia varausjakson hinnasta.
3) Mikäli peruutus tehdään 5–10 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 40 prosenttia varausjakson hinnasta.
4) Mikäli peruutus tehdään 3–5 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 70 prosenttia varausjakson hinnasta.
5) Mikäli peruutus tehdään 2–3 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 80 prosenttia varausjakson hinnasta.
6) Mikäli peruutus tehdään 1–2 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 90 prosenttia varausjakson hinnasta.
7) Mikäli peruutus tehdään 0–1 viikkoa ennen varausjakson alkamista:
  laskutetaan 100 prosenttia varausjakson hinnasta.

  Peruutuksesta veloitetaan aina vähintään 50 euroa.