Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry

Co je Särö?

Särö je finský kulturní časopis zaměřený na literaturu, jehož posláním je šířit pečlivě připravené a poutavé čtení pronikající k okrajům kultury a jádru myšlenek. Časopis založený v roce 2006 vychází dvakrát ročně. Kromě esejí, kritik, vědeckých statí a rozhovorů s umělci poskytuje výjimečný prostor nadaným a schopným básníkům i prozaikům. Výtvarné umění a vizuální složka mají v časopisu stejně důležité místo jako texty.

Särö je také nejvýznamnější finské mezinárodní kulturní periodikum, jehož předchozí tematická čísla představila polskou, německou a íránskou kulturu. Redakce časopisu Särö sídlí v Helsinkách a v Berlíně.


Milé Česko 2018

Tematické číslo Milé Česko / Rakas Tšekki o rozsahu 160 stran, které vychází v prosinci 2018, je nejobsáhlejší periodickou publikací o českém umění a kultuře, která kdy ve Finsku vyšla.

Kritička Eva Klíčová představuje domácí literární proudy od 19.století do současnosti. Folklorista a etnolog Petr Janeček se v dialogu s finským vědcem a finskou spisovatelkou zamýšlejí, jak se píše klasické dílo. Obálku vytvořila studentka ilustrace Barbora Satranská. V českém překladu se prezentuje také finská poezie.

Obsah tematického čísla Milé Česko bude zveřejněn v roce 2019 v češtině na webové stránce verkkosaro.sarolehti.net/milecesko.


Bližší informace:

Šéfredaktor Mark Mallon
mark.mallon@gmail.com, +358 41 535 6065
(anglicky, německy a finsky)

Pomocná šéfredaktorka Alžběta Štollová
alzbeta.stollova@centrum.cz,  +420 776 876 909
(česky)