Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry

 Aineisto-ohjeet ToimituksellisetTaiteelliset

Ohjeet aineiston lähettämistä aikovalle

Pähkinänkuoressa pari tärkeää seikkaa

- Toimitus kuittaa aineiston vastaanotetuksi parin viikon sisällä. Jos kuittausta ei tule, otathan uudestaan yhteyttä.
- Olethan kärsivällinen julkaisupäätösten kanssa - lopullinen kokoonpano tehdään viime tingassa ennen lehden painamista - siis huomattavasti jälkeen virallisen deadlinen.
- Jos syystä tai toisesta haluat saada väliaikatietoa aineistosi kohtalosta, ota kaikin mokomin yhteyttä toimitukseen. Päätoimittaja Mark Mallonin puhelinnumero on 041 535 6065.
- Aineisto lähetetään osoitteeseen sarolehti@gmail.com tai Särö, toimitus, Nilsiänkatu 10, 00510 Helsinki.
- Lähetettyä aineistoa ei palauteta ellei asiasta ole etukäteen sovittu.

Yleisiä ohjeita

Kun lähetät Särölle toimituksellista tai taiteellista tuotantoa LÄHETÄ POSTITSE TAI SÄHKÖPOSTITSE, mutta ei rajattomasti!

 Paperiposti lähetetään osoitteeseen:
  Särö, Nilsiänkatu 10, 00510 Helsinki

 Sähköposti, jonka liitteenä on tekstisi tai kuvasi, osoitteeseen:
  sarolehti@gmail.com

Ota huomioon seuraavat asiat:

- lähetä aineisto yhdessä liitetiedostossa, doc- tai rtf-muodossa, ja nimeä dokumentti omalla nimelläsi, esim: MaijaMehiläinen.doc tai MaijaMehiläisenrunot.doc
- mainitse viestissä yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
- helpotat toimituksen työtä laittamalla yhteystietosi myös liitteenä olevan tekstin jokaiselle sivulle (esim. ala- tai yläviitteenä), sekä numeroimalla sivut ja merkitsemällä kokonaissivumäärä
- em. merkinnät ovat erityisen suotavia, kun lähetät tekstiä postitse

- älä lähetä originaaleja tai ainoita versioita mistään aineistostasi, ellei tähän ole perusteltua syytä ja ellei asiasta ole etukäteen sovittu
- aineistoa ei palauteta lähettäjälle ellei palauttamisesta ole etukäteen sovittu
- minkä tahansa tilaamatta lähetetyn aineiston ehdoton maksimilaajuus on 20 sivua (kirjasinkoolla 12, rivivälillä 1,5) tai 50 000 merkkiä. Ylipitkät tekstit saattavat kokonaan jäädä tulostamatta ja lukematta!

- Särö ei julkaise muissa medioissa julkaistua toimituksellista tai taiteellista aineistoa, ellei kyse ole pienistä näyteluontoisista lainauksista - ja tämä koskee myös nettiä
- jos olet tarjoamassa tai aiot tarjota samaa aineistoa muille medioille, kerro tästä Särölle

- laita mukaan myös lyhyt esittely itsestäsi (esim. ikä, koulutus ja kirjoittajatausta; mahdolliset julkaisut ja palkinnot)

Idea ei kerro mitään

- julkaisupäätöksen tekeminen pelkän juttuidean perusteella on mahdotonta
- jos juttuidea saa toimitukselta vihreää valoa, tämä ei tarkoita, että Särö sitoutuu julkaisemaan kirjoituksen
- toimituksen esittämät ensimmäiset työstöehdotukset eivät tarkoita varmuudella sitä, että Särö myös julkaisee kirjoituksen, eikä kritiikkiä ole aina syytä tulkita työstöehdotukseksi, mutta:
- mitä enemmän kirjoittaja tekstiään toimituksen suosituksesta työstää, sitä oletettavammin juttu myös ilmestyy lehteen

- Särö sitoutuu julkaisemaan ainoastaan tilattua aineistoa, ja tällöinkin vain siinä tapauksessa, että kirjoituksen sisältö, aiheen käsittelytapa ja kieliasu vastaavat Särön yleistä tasoa
- tilatun aineiston kohdalla Särö vastaa tarvittaessa pienimuotoisesta editoinnista, mutta päävastuu tekstin julkaisukuntoon saattamisesta on kirjoittajalla itsellään

- aineiston tarjoajalla on halutessaan oikeus saada Säröltä sitova vastaus julkaisupäätöksestä, mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa ennen lehden kokoonpanovaihetta ja/tai kirjoituksen valmiusastetta vastausta vaaditaan, sitä varmemmin vastaus on kielteinen
- mikäli laatuvaatimusten täyttymisestä huolimatta Särö lopullisesti peruu sitovaksi esitetyn julkaisupäätöksensä, kirjoittajalla on oikeus saada luvattu julkaisupalkkio ja hänellä on oikeus tarjota sama aineisto toiselle julkaisijalle

Odottavan aika on pitkä

Kun olet lähettänyt Särölle toimituksellista tai taiteellista tuotantoa ja jos toimituksesta ei kuulu mitään,

- toimituskunta keskittyy muihin tehtäviin ja odottaa sopivaa hetkeä sille, että kaikkea tarjottua aineistoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena – todennäköisesti deadlinen kieppeillä
- vastauksen viipymisessä voi olla kyse myös siitä, että tarjoamasi aineisto on nk. rajatapaus ja kiertää usealla toimittajalla, eikä kaikkien vastausta ole saatu

- jos lähetykseesi ei reagoida 2-4 viikon kuluessa, lähetä muistutus sähköpostitse
- jos vastausta ei vieläkään tule, soita päätoimittajalle
- jos päätoimittaja ei vastaa, kyse ei ole siitä, että hän yrittää vältellä sinua, vaan hän on luultavasti joko unten mailla, lomalla tai työhönsä syventynyt, joten:
- soita yhteystietolistassa ensimmäiseksi mainitulle toimitussihteerille
- jos tiedustelet kuvitusaineiston tai sarjakuvan perään, ota yhteys suoraan kuvatoimittajaan

- toistuva tiedustelu aineiston kohtalon perään ei ole suotavaa, mutta Särön historiassa on sattunut sellaisiakin tapauksia, että tarjottua aineistoa ei ole muistettu tulostaa eikä tiedostoa ole tallennettu oikeaan paikkaan, joten tuotanto on joutunut ikään kuin puoliksi kadoksiin. Siksi toimituksen muistuttaminen on suotavaa – ainakin kerran.

Kun lähetät Särölle artikkeleita, asiatekstejä, esseitä, valokuvia yms.,
tutustu sivuun Toimituksellinen aineisto.

Kun lähetät Särölle runoja, novelleja, piirroksia, sarjakuvia yms.,
tutustu sivuun Taiteellinen aineisto.

JULKAISEMINEN

Särö sitoutuu julkaisemaan ainoastaan tilattua aineistoa, ja tällöinkin vain siinä tapauksessa, että tuotoksen sisältö, aiheen käsittelytapa ja kieliasu vastaavat Särön yleistä tasoa.

ARVOSTELU-
KAPPALEET

Lähetä arvostelukappaleet postitse osoitteeseen:

Särö
Kritiikkivastaava
Nilsiänkatu 10
00510 Helsinki