Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry (Y-tunnus: 2059528-3)
www.sarolehti.net
Särö, Nilsiänkatu 10
00510 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heikki S. Kekki
puhelin: 040 575 0475
sähköposti: tuki@sarolehti.net

Rekisterin nimi

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n asiakas- ja yhteistyökumppanien rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut Särö-lehden tai kuuluu Särö-lehden toimitukseen, avustajiin, tukijoihin, jälleenmyyjiin, ilmoittajiin tai muuhun yhteistyöorganisaatioon taikka vierailee Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n residenssissä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n asiakas- ja yhteistyökumppanien rekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä residenssivierailujen arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja lehden postitukseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:lle sähköpostitse sarolehti@gmail.com tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön:
Etu- ja sukunimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot käsitellyistä tilauksista ja jäsenyysasioista
sekä residenssivierailuista

Henkilön edustaman yhteisön tai yrityksen:
Nimi/osasto
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot käsitellyistä tilauksista, ilmoituksista ja jälleenmyynnistä

Tietojen tarkastus

Henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja tarkastettavakseen ilmoittamalla nimensä, osoitteensa, puhelinumeronsa ja/tai sähköpostiosoitteensa sähköpostitse sarolehti@gmail.com tai rekisterinhoitajalle.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry:n salasanasuojatulla palvelimella.